Profiel

Het is vooraf goed om te weten dat het bestuur een aantal regels heeft vastgelegd in het bewonersprofiel

• Bewoners hebben een (licht) verstandelijke beperking, al dan niet in combinatie met lichamelijke beperkingen.
• Bewoners hebben een vergelijkbare zorgbehoefte. Onze doelgroep heeft minimaal een WLZ indicatie VG03.
• Vanwege groepsvorming wordt gestreefd naar een redelijk homogene leeftijdssamenstelling. De bewoners van de groep waarmee we starten hebben minimaal de
  leeftijd van 18 jaar
• Bewoners passen in de groep. De groepssamenstelling is belangrijk, zowel om een ieder de ruimte te geven voor persoonlijke ontwikkeling.
• Bewoners hebben een (volwaardige) dagbesteding.
• Bewoners hebben geen drugs- of alcoholprobleem.

Men dient er rekening mee te houden dat bij aanmelding van een toekomstige bewoner, dit geen garantie biedt voor daadwerkelijke plaatsing.

Op dit moment zijn alle appartementen bewoond, maar er is wel een mogelijkheid om op de wachtlijst geplaatst te worden.

Heb je interesse? Voor jezelf of voor je kind? Wil je geplaatst worden in ons bestand, aarzel niet om het contactformulier in te vullen, dan nemen we contact met je op. In een persoonlijk gesprek kunnen wij je een beter beeld geven en kunnen we samen bekijken of Stichting Steengoed ook voor jou of je kind de gezochte woonsetting is.