ANBI status


Stichting Steengoed heeft inmiddels de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) status verkregen !

Dit heeft als voordeel dat u uw giften zelfs tot 125% kunt aftrekken van uw belastbaar inkomen! Ook zijn wij over de ontvangen giften en nalatenschappen geen schenk-en erfbelasting verschuldigd. Zo wordt ieder bedrag dat u schenkt geheel besteed aan de Stichting.

Iedere ANBI is verplicht haar basis gegevens te publiceren op haar website. Hieronder zet Stichting Steengoed deze gegevens op een rij.

Naam van de stichting :
Fiscaal nummer :
Contact gegevens :

Bestuur (samenstelling) :
Beleidsplan :
Beloningsbeleid :
Doelstelling (visie en missie) :
Uitgeoefende activiteiten :
Financiƫle verantwoording :


Stichting Steengoed
8204.95.219
Stichting Steengoed
Henri Bayensstraat 1
5246 AL Rosmalen
KvK 17244396
info@stichting-steengoed.nl
zie pagina Bestuur (klik hier)
zie pagina Beleidsplan (klik hier)
zie pagina Bestuur (klik hier)
zie hoofpagina (klik hier)
zie pagina
zie pagina Jaarrekening (klik hier)