Bestuur

Het bestuur van Stichting Steengoed bestaat uit :

Voorzitter :
Secretaris :
Penningmeester :

Marguerite Driel
Saranda Jacobs
Jan Hinfelaar

De bestuursleden werken belangeloos (zonder vergoeding) voor de Stichting.