Bestuur

Het bestuur van Stichting Steengoed bestaat uit :

Voorzitter :
Vice-voorzitter :
Secretaris :
Penningmeester :
Bestuurslid :

Joost van de Griendt
Jolanda Verbruggen
Rosemary van der Hoeven
Bob van Beugen
Nele van Damme

De bestuursleden werken belangeloos (zonder vergoeding) voor de Stichting.