Bestuur

Het bestuur van Stichting Steengoed bestaat uit :

Voorzitter :
Secretaris :
Penningmeester :
Bestuurslid :
Bestuurslid :

Joost van de Griendt
Rosemary van der Hoeven
Bob van Beugen
Nele van Damme
Sylvia Wolters

De bestuursleden werken belangeloos (zonder vergoeding) voor de Stichting.